Darmowa dostawa wciąż możliwa przy kwocie zamówienia od 450 zł Rób zakupy w całkowitym spokoju - zwrot jest możliwy do 60 dni

Ogólne Warunki Użytkowania

OWU

 

Strona EKOI dostępna na komputerach, tabletach i smartfonach ("strona") prowadzona jest przez spółkę JCR Sarl z kapitałem 10 940 euro, z siedzibą we Francji:

JCR EKOI

1090 Avenue des Lions
PARC D’ACTIVITÉ DU CAPITOU PRODUCTION

83600 Fréjus
France

; wpisana do francuskiego rejestru handlowego i spółek pod numerem SIRET 440 327 518 00096; numer międzynarodowy VAT: FR94 440327518 ("EKOI").

 

Dyrektor publikacji: Jean Christophe RATTEL


Dane kontaktowe:

Telefon: 04.94.95.25.86

E-mail : contact@ekoi.fr


Hosting do strony: firma XXX – z siedzibą w XXXX

ARTYKUŁ 1 - PRZEDMIOT:

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania ("OWU") określają użytkowanie strony przez każdego użytkownika, osobę fizyczną, w wieku co najmniej 16 lat ("Państwo"). 

Ma ona na celu określić warunki, na których mogą Państwo:
- mieć dostęp do strony oraz nawigować po niej;
- publikować komentarze ("Opinie Klientów") nt. sprzedawanych produktów za pośrednictwem strony

Nawigując po stronie potwierdzają Państwo, że zapoznali się z OWU akceptują je Państwo w pełni i bez zastrzeżeń. 

EKOI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie do OWU. Wchodzą w życie z momentem ich publikacji online. W związku z tym zachęcamy do regularnego sprawdzania OWU.

 

ARTYKUŁ 2 - DOSTĘP DO STRONY:

Strona dostępna jest dla każdego internauty, który spełnia warunki określone w artykule 1, który posiada dostęp do sieci internetowej. 

Utworzenie konta klienta jest konieczne, by złożyć zamówienie na stronie. W razie konieczności odsyłamy Państwa do Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS).

 

ARTYKUŁ 3 - KONTO KLIENTA:

Państwa konto umożliwia: 
- sprawdzanie i uaktualnianie danych osobowych oraz środków płatniczych; 
- śledzenie realizacji zamówień oraz sprawdzanie historii zamówień; 
- sprawdzanie dostępnych ofert promocyjnych; 
- zarządzanie newsletterem.

Aby utworzyć konto klienta, muszą Państwo wypełnić formularz zawierający Państwa dane (płeć, nazwisko, imię, adres pocztowy i e-mail, telefon, data urodzenia), utworzyć hasło do konta oraz zaakceptować warunki i politykę poufności.


Zakładając konto klienta, zobowiązują się Państwo do dostarczenia informacji prawdziwych, kompletnych i aktualnych. 

Są Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo Państwa danych do logowania (adres e-mail czy numer klienta i hasło). Spoczywa na Państwu odpowiedzialność, by zachować poufność tych informacji i zgłosić bezzwłocznie ich wyłudzenie lub kradzież do serwisu klienta EKOI.

Aby usunąć konto klienta, prosimy o kontakt z serwisem klienta EKOI zgodnie z przepisami w tym zakresie nt. "prawa dostępu, zmian i usunięcia danych osobowych" w zakładce "Dana osobowe" na stronie. EKOI może również sam usunąć konta klienta, który nie może składać zamówień z powodu nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych.

 

ARTYKUŁ 4 - OPINIE KLIENTÓW:

4.1 Informacje ogólne

EKOI wdrożył na stronie system przyjmowania i publikowania Opinii Klientów służących m.in.:

 •          pomocy innym użytkownikom w wyborze najlepszego dla nich Produktu;
 •          przystosowaniu oferty sklepu i ulepszeniu jakości Produktów. 

 

Każda Opinia Klienta zawiera również ocenę - od jednej (1) do pięciu (5) gwiazdek. Ogólna ocena przyznawana Produktowi jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen przyznanych online danemu Produktowi.

 

4.2 Warunki wstępne

Jedynie Klienci, którzy dokonali zamówienia, mogą publikować opinie o zamówionym Produkcie lub o wybranym Sprzedawcy. 

4.3 Identyfikacja autora Opinii Klienta

Aby móc opublikować OpinięKlienta, muszą Państwo podać pseudonim składający się z minimum czterech (4) znaków.

Państwa prawdziwa tożsamość, tj. Państwa dane osobowe, nigdy nie powinny być ujawniane w Państwa Opinii Klienta. W przeciwnym razie są Państwo świadomi, że Państwa dane osobowe zostały opublikowane na stronie i są dostępne dla każdego użytkownika. EKOI nie ponosi odpowiedzialności za takie opublikowanie danych osobowych.

 

4.4 Dostęp do Opinii Klientów

Opublikowanie online Opinii Klienta ma miejsce w przeciągu pięciu (5) dni od zatwierdzenia przez Państwo Opinii Klienta poprzez formularz, z zastrzeżeniem przepisów o moderowaniu.
Opinie Klienta są dostępne na stronie tak długo, jak Produkt, którego dotyczą, jest dostępny na stronie, pod warunkiem, że nie doszło do żadnej zmiany w zakresie cech Produktu, które uczyniłyby Opinię Klienta nieprawdziwą. 

Publikując Opinię Klienta, oświadczają Państwo, że rozumieją i akceptują, że zostanie ona (i) albo publicznie dostępna na stronie dla wszystkich użytkowników i ewentualnie dla internautów spoza strony poprzez wyszukiwarki, albo (ii) wykorzystana przez EKOI w celach promocyjnych pod dowolną postacią i na dowolnych nośnikach jako komentarz do Produktu, w systemie Opinii Klientów oraz ogólnie przez stronę (wysyłanie newsletterów, etc.).

 

ARTYKUŁ 5 - ZOBOWIĄZANIA AUTORA OPINII KLIENTA:

Każdy użytkownik może zapoznać się, dzięki Opiniom Klienta, z oceną przyznaną Produktowi przez innych użytkowników (zalety, wady). W związku z powyższym zobowiązują się Państwo do:

 

 •          publikowania Opinii Klienta użytecznej, tzn. mogącej pomóc użytkownikom porównać i wybrać najlepszy dla nich Produkt, lub dla EKOI, umożliwić dostosowanie oferty do potrzeb Klientów i ulepszyć jakość Produktów. 
 •          udzielać informacji niekłamliwych i rzeczowych, tj.:


- dotyczących samego Produktu (jego zalety, główne cechy), a nie usług związanych z zakupem Produktu tj. dostawa, płatność, zwrot. W razie konieczności zapraszamy do kontaktu z serwisem posprzedażowym EKOI pod numerem tel.: 0 800 30 30 99 od poniedziałku do piątku między 8.00 a 19.00;
- ogólnie, niezwiązanych bezpośrednio z Produktem, do którego odnosi się Opinia Klienta.

 

Nie należy stosować języka niezrozumiałego, nieczytelnego i/lub bez sensu lub publikować Opinię Klienta w języku obcym (innym niż język używany na stronie).

Ponadto Opinia Klienta nie może:  

 •          być sprzeczna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 
 •          być sprzeczna z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, tj. nie może być nienawistna, obelżywa, obraźliwa, zniesławiająca, wulgarna... 
 •          naruszać praw do własności intelektualnej, przemysłowej, praw osobistych ani żadnych innych praw należących do osób trzecich; 
 •          być niestosowna wobec innej Opinii Klienta lub jej autora; 
 •          zawierać danych osobowych i/lub wrażliwych; 
 •          zawierać linki, hiperłącza; 
 •          posiadać charakter reklamowy lub napominać o innych markach; 
 •          zawierać wirusy informatyczne, oprogramowania szpiegowskie, szkodliwe...

 

ARTYKUŁ 6 - MODEROWANIE OPINII KLIENTÓW

EKOI dokonuje moderacji. Oznacza to, że Opnie Klienta są najpierw sprawdzane, a dopiero potem publikowane na stronie.

Z tego względu EKOI zastrzega sobie prawo do usunięcia, według swojego uznania, każdą Opinię Klienta, która będzie sprzeczna z brzmieniem artykułu 5 oraz, szerzej, brzmieniem OWU, i/lub przepisami prawa francuskiego i europejskiego. 

Moderowanie przeprowadzane jest bez wyjątku wobec każdej Opinii Klienta, niezależnie od jej treści w terminie do pięciu (5) dni roboczych od momentu zatwierdzenia przez Klienta jego Opinii Klienta. 

W przypadku, gdy Państwa Opinia Klienta nie została opublikowana, mogą Państwo napisać kolejną Opinię Klienta nt. Produktu czy Sprzedawcy, zgodną z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. 

Po opublikowaniu Opinii Klienta nie mają już Państwo możłiwości na wprowadzenie zmian do jej treści.
EKOI zastrzga sobie prawo odpowiedzi na opublikowaną Opinię Klienta. EKOI może również skontaktować się z Państwem w związku z wystawioną przez Państwa Opinią Klienta, w ramach obsługi Klienta.

ARTYKUŁ 7 - ZGŁOSZENIE NADUŻYCIA

W każdym momencie mogą Państw zgłosić Opinię Klienta, jeśli ta naruszałaby Państwa prawa lub była niezgodna z WOU, kontaktując się bezpośrednio z nami. Opinia Klienta zostanie czasowo usunięta ze strony, do czasu kiedy zostanie dodatkowo sprawdzona przez naszych moderatorów.

 

ARTYKUŁ 8 - DANE OSOBOWE:

Dane imienne podlegają przetwarzaniu informatycznemu. Na stronie "Ochrona danych osobowych & cookies" znajdą Państwo więcej informacji w tym zakresie.

 

ARTYKUŁ 9 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy strony, zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, włącznie z technologią, są objęte prawami autorskimi, znakami firmowymi oraz patentami. Znaki firmowe, loga, rysunki i modele figurujące na stronie są wyłączną własnością EKOI. Ich publikowanie na stronie nie oznacza przyznania licencji oraz prawa do jakiegokolwiek wykorzystania w innym celu znaków firmowych i innych elementów ze strony objętych prawami autorskimi. Za ich wykorzystanie grozi kara za naruszenie znaku towarowego marki.


Żaden dokument ze strony nie może zostać skopiowany, odtworzony, opublikowany, pobrany, przekazany czy rozpowszechniony w żaden dostępny sposób.


Dopuszczalne jest pobranie kopii dokumentu na komputer do użytku osobistego w celach niekomercyjnych, pod warunkiem niewprowadzania zmian w zakresie ich treści oraz zachowania praw autorskich i innych praw własnościowych. Modyfikacja tych dokumentów lub ich wykorzystanie w innych celach stanowi naruszenie prawa do własności intelektualnej EKOI.


Jeśli posiadają Państwo stronę internetową osobistą i chcieliby Państwo, dla użytku osobistego, umieścić link odsyłający do głównej strony sklepu, konieczne jest otrzymanie zgodny od firmy EKOI. Nie będzie to w żadnym przypadku uznawane jako implicytna umowa o przyłączniu.


Natomiast każdy link, hiperłącze odsyłające do strony używające technikę framingu lun in-line linking jest formalnie zabronione. W każdym przypadku każdy link musi zostać usunięty na zwykłą prośbę EKOI.

 

ARTYKUŁ 10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

EKOI zobowiązuje się do czuwania nad prawidłowym funkncjonowaniem strony, lecz nie jest odpowiedzialny za niedogodności związane z korzystaniem sieci internetowej, szczególnie przerwę w dostawie Internetu, ingerencję z zewnątrz czy wystąpienie wirusa informatycznego.


EKOI dołoży wszelkich starań, aby Opinie Klienta sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz niniejszymi OWU nie były dostępne na stronie. Opinie Klienta publikowane są na odpowiedzialność ich autorów; EKOI nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, jako że nie jest ich autorem.

 

ARTYKUŁ 11 - SPORY

WOU podlegają prawu francuskiemu. Sąd kompetentny w przypadku sporu to sąd właściwy oskarżonego.


Strona zgodna jest z przepisami prawa francuskiego. EKOI nie daje gwarancji, że prawo to jest zgodne z tym, które obowiązuje w państwie innym niż Francja, z którego dokonują Państwo zakupów.

 

 

 

Newsletter

Subskrybuj nasz biuletyn, aby nie przegapić ofert Ekoi

Format wiadomości e-mail jest nieprawidłowy. Dziękujemy za sprawdzenie danych wejściowych.
Wystąpił błąd.
Ten email jest już zarejestrowany
Rejestracja zakończona.
KONTYNUUJ SWOJE ZAKUPY NA EKOI Kontynuuj zakupy w EKOI Racing Sfinalizuj moje zakupy