Topstart van de EKOI-wintersolden ... rust jezelf uit van top tot teen Topstart van de EKOI-wintersolden ... rust jezelf uit van top tot teen

Algemene Gebruiksvoorwaarden

AG

 

De EKOI website die toegankelijk is op de computer, tablet en mobiel (de "site") wordt uitgegeven door het bedrijf JCR, Sarl met een kapitaal van 10 940 euro, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op

JCR EKOI

1090 Avenue des Lions
PARC D’ACTIVITÉ DU CAPITOU PRODUCTION

83600 Fréjus
France

, geregistreerd bij het handelsregister onder het nummer SIRET 440 327 518 00096, en waarvan het intracommunautaire btw-nummer FR94 440327518 ("EKOI") is.

 

Directeur van de publicatie: Jean Christophe RATTEL


Contact:

Telefoonnummer: (+33) 04.94.95.25.86

E-mailadres: contact@ekoi.fr

De website wordt gehost op ONLINE.NET- locatie: VITRY SUR SEINE (94)

ARTIKEL 1 - ONDERWERP:

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") hebben betrekking op het gebruik van de website door iedere gebruiker, iedere natuurlijke persoon, met een leeftijd van minstens zestien jaar ("U"). 

Ze zijn met name bedoeld om de voorwaarden te definiëren waaronder u:
- toegang heeft tot en kunt navigeren op de website;
- opmerkingen kunt plaatsen (de "Klantenbeoordelingen") bij de op de website aangeboden producten

Door op de site te navigeren, erkent u dat u de Voorwaarden volledig hebt gelezen en volledig hebt aanvaard. 

EKOI behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Ze zijn dan van toepassing zodra ze online worden geplaatst. Daarom nodigen wij u uit om de Voorwaarden regelmatig te lezen.

 

ARTIKEL 2 - TOEGANG TOT DE WEBSITE

De site staat open voor elke internet of mobiele gebruiker die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1, mits deze over een internetverbinding beschikken. 

Het aanmaken van een klantenaccount is echter noodzakelijk als u een bestelling op de site wilt plaatsen. Raadpleeg indien nodig de Algemene Verkoopvoorwaarden (AV).

 

ARTIKEL 3 - KLANTACCOUNT

Met uw klantaccount kunt u: 
- uw persoonlijke gegevens en betaalmethoden bekijken en bijwerken; 
- uw bestellingen opvolgen en uw bestelgeschiedenis bekijken; 
- de aanbiedingen waarvan u profiteert bekijken; 
- uw inschrijving op de nieuwsbrief beheren.

Om uw klantenaccount aan te maken, dien u een registratieformulier in te vullen met uw gegevens (aanspreekvorm, achternaam, voornaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum), uw persoonlijke wachtwoord aan te maken en onze voorwaarden en privacybeleid te accepteren.


Door uw account aan te maken, gaat u ermee akkoord nauwkeurige, volledige en actuele gegevens te verstrekken. 

Uw identificatiegegevens (e-mailadres of klantnummer en wachtwoord) vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van deze informatie te garanderen en om eventuele fraude of hacking zo spoedig mogelijk aan de EKOI-klantenservice te melden.

Om uw klantaccount te verwijderen, wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met de EKOI-klantenservice, in overeenstemming met de bepalingen m.b.t. "Uw recht op toegang, wijziging en verwijdering" in de categorie "Persoonlijke gegevens" van de website. EKOI mag tevens een klantaccount, dat geen lopende bestelling heeft, verwijderen vanwege de regulering van persoonlijke gegevens.

 

ARTIKEL 4 - KLANTBEOORDELINGEN

4.1 Algemene informatie

EKOI heeft een systeem geïnstalleerd op de website voor het verzamelen en publiceren van Klantbeoordelingen, met het volgende doel:

 •          andere gebruikers helpen om producten te vergelijken en het beste product uit te kiezen;
 •          zijn aanbod aan te passen en de productkwaliteit te verbeteren. 

 

Elke Klantbeoordeling heeft tevens een beoordeling tussen één (1) en vijf (5) sterren. Vervolgens wordt een algemene score toegekend aan het betreffende Product die overeenkomt met het rekenkundig gemiddelde van alle online klantbeoordelingen voor het betreffende Product.

 

4.2 Voorwaarde

Alleen klanten die een bestelling hebben geplaatst, kunnen hun mening geven over het bestelde product of de geselecteerde Verkoper. 

4.3 Identificatie van de auteur van de Klantbeoordeling

Wanneer u een Klantbeoordeling wilt publiceren, dient u een gebruikersnaam van ten minste vier (4) tekens op te geven.

Uw ware identiteit en meer in het algemeen, alle persoonlijke gegevens met betrekking tot u, dienen nooit te worden gecommuniceerd via uw Klantbeoordelingen. U begrijpt dat anders uw persoonlijke gegevens openbaar beschikbaar zullen zijn op de website en toegankelijk zijn voor iedere gebruiker. EKOI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke verspreiding.

 

4.4 Toegang tot Klantbeoordelingen

Het online plaatsen van een Klantbeoordeling vindt uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat u uw Klantbeoordeling hebt ingediend via het formulier plaats, met inachtneming van de bepalingen met betrekking tot moderatie.
Klantbeoordelingen blijven toegankelijk op de website zolang het betreffende product toegankelijk is op de website, op voorwaarde dat de belangrijkste kenmerken van het product niet veranderen waardoor de Klantbeoordeling overbodig wordt; 

Door een Klantbeoordeling te publiceren, begrijpt u en stemt u ermee in dat deze (i) openbaar beschikbaar is op de website en toegankelijk is voor alle gebruikers en mogelijk voor externe gebruikers van de website via verwijzingen op zoekmachines en (ii) wordt gebruikt door EKOI met het doel, op welke manier en in welk medium ook, de Producten, het Klantbeoordeling-systeem en meer in het algemeen de website te promoten (het versturen van nieuwsbrieven, enz.).

 

ARTIKEL - BELOFTES VAN DE AUTEUR VAN EEN KLANTBEOORDELING:

Elke gebruiker kan, dankzij de Klantbeoordelingen, kennis nemen van de score die door andere gebruikers is toegekend aan een Product (kwaliteiten, gebreken). Als zodanig belooft u:

 

 •          een nuttige Klantbeoordeling te plaatsen. Dat wil zeggen dat deze andere gebruikers moet helpen producten te vergelijken het beste product te kiezen of, EKOI moet kunnen helpen om het aanbod aan te passen en de kwaliteit van de producten te verbeteren. 
 •          om niet-misleidende en relevante informatie te verstrekken, dat wil zeggen:


- met betrekking tot het Product zelf (kwaliteiten, essentiële kenmerken) en niet de diensten gerelateerd aan het Product waarop de Klantbeoordeling betrekking heeft, zoals levering, betaling, retour. We nodigen u uit om, indien nodig, contact op te nemen met de EKOI-klantenservice op 0 800 30 30 99 van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur;
- en meer in het algemeen, niet losstaand van het product waarnaar de Klantbeoordeling verwijst.

 

gebruik geen onbegrijpelijke en / of betekenisloze taal en publiceer geen Klantbeoordeling in een vreemde taal (anders dan de taal van de gebruikte website).

Bovendien mag de inhoud van de Klantbeoordeling:  

 •          niet in strijd zijn met de geldende wetten en voorschriften; 
 •          niet in strijd zijn met de openbare orde en moraliteit, inclusief (deze lijst is niet beperkt) gewelddadig, hatelijk, beledigend, denigrerend, lasterlijk, vulgair...  
 •          geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendom, industrieel eigendom, persoonlijkheidsrecht of enig ander recht van een derde; 
 •          niet ongepast zijn ten opzichte van een andere Klantbeoordeling of de auteur ervan; 
 •          geen persoonlijke en / of gevoelige gegevens bevatten; 
 •          geen hyperlinks bevatten; 
 •          geen reclame bevatten of een ander bedrijf noemen; 
 •          geen computervirussen, spyware, kwaadwillende software ... bevatten

 

ARTIKEL 6 - CONTROLE KLANTBEOORDELINGEN

EKOI voert een controle uit. Dit betekent dat de Klantbeoordelingen eerst worden geëvalueerd en vervolgens online worden geplaatst.

Als zodanig behoudt EKOI zich het recht voor om vrijwillig Klantbeoordelingen te verwijderen die specifiek in strijd zijn met de bepalingen van artikel 5 en meer in het algemeen met deze Algemene voorwaarden en / of Franse en Europese wetgeving. 

De controle wordt willekeurig uitgevoerd op alle Klantbeoordelingen, ongeacht de inhoud ervan, en niet later dan vijf (5) werkdagen na het indienen van de klantbeoordeling. 

In het geval dat uw Klantbeoordeling niet wordt gepubliceerd, kunt u een nieuwe Klantbeoordeling over het betreffende product of de verkoper opstellen, indien van toepassing, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. 

Nadat de Klantbeoordeling is gepubliceerd, kunt u deze niet meer bewerken.
Er wordt gespecificeerd dat EKOI een recht van antwoord heeft ten opzichte van de gepubliceerde Klantbeoordelingen. EKOI kan tevens contact met u op nemen na het schrijven van een Klantbeoordeling, als onderdeel van het klantenbeheer.

ARTIKEL 7 - MELDEN VAN MISBRUIK

U kunt ons op elk gewenst moment op de hoogte brengen van een Klantbeoordeling die uw rechten schendt en / of de Voorwaarden schendt door rechtstreeks contact met ons op te nemen. In dit geval wordt de Klantbeoordeling tijdelijk niet gepubliceerd op de website, totdat deze door ons moderatieteam is onderworpen aan een aanvullende controle.

 

ARTIKEL 8 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden door de computer verwerkt. U wordt uitgenodigd om de pagina "Bescherming van Persoonlijke Gegevens & Cookies" van de website te raadplegen voor alle informatie met betrekking tot dit punt.

 

ARTIKEL 9 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website, visueel of audio, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Evenzo zijn de handelsmerken, logo's en ontwerpen die op de website verschijnen het exclusieve eigendom van EKOI. De openbaarmaking ervan mag op geen enkele manier worden opgevat als het verlenen van enige licentie of gebruiksrecht aan de genoemde handelsmerken en onderscheidende elementen die worden beschermd door het auteursrecht. Ze kunnen dus niet worden gebruikt op straffe van vervalsing.


Geen enkele van de documenten van de website kan op enige wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd.


Het is echter mogelijk om een kopie van de documenten op een computer te downloaden voor persoonlijk gebruik en alleen voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de hierin opgenomen informatie niet wijzigt en alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen intact houdt. De wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor een ander doel vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van EKOI.


Als u een website heeft voor uw persoonlijke gebruik en u wilt een link voor persoonlijk gebruik op uw website rechtstreeks naar de startpagina van deze website plaatsen, dient u het bedrijf EKOI om toestemming te vragen. Dit is geen impliciete overeenkomst van affiliatie.


Echter, elke hyperlink naar de website met behulp van de techniek van framing of in-line linking is ten strengste verboden. In alle gevallen zullen links moeten worden verwijderd op verzoek van EKOI.

 

ARTIKEL 10 - VERANTWOORDELIJKHEID

EKOI streeft naar een goede werking van de website, maar haar verantwoordelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals een onderbreking van de service, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.


EKOI zal zijn uiterste best doen om te voorkomen dat Klantbeoordelingen in strijd zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen en meer in het algemeen met deze Voorwaarden toegankelijk zijn op de website. Klantbeoordelingen worden gepubliceerd onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van hun auteurs; EKOI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud waarvan hij niet de auteur is.

 

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN

De Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. De bevoegde rechtbank in geval van een geschil is die van de woonplaats van de verweerder.


De site voldoet aan de Franse wetgeving en EKOI geeft in geen enkel geval enige garantie van conformiteit met de lokale wetgeving die op u van toepassing zou zijn, wanneer u de website vanuit andere landen bezoekt.

 

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in op de nieuwsbrief en mis geen enkele promo

Het formaat van uw e-mail is ongeldig. Bedankt om uw emailadres te controleren.
Er is iets misgelopen.
Dit emailadres bestaat al.
Uw inschrijving is opgenomen.
Ga verder met uw aankoop op EKOI Classic Ga verder met uw aankoop op EKOI Racing Mijn aankoop afronden