Preferencje
Odpowiedzialna oferta produktowa Ekoi ! Odkupujemy Twoje stare spodenki kolarskie Wielka wyprzedaż EKOI na koniec sezonu : 60% OPUSTU

Warunki użytkowania

Wiadomości prawne

Identyfikacja:

Strona internetowa EKOI dostępna na komputerze, tablecie i telefonie komórkowym (zwana dalej "Stroną") jest publikowana i obsługiwana przez spółkę JCR, SASU z kapitałem 9660 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 1090 Avenue des Lions, CPARC D'ACTIVITÉ DU CAPITOU PRODUCTION, 3600 Fréjus, Francja, zarejestrowana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem SIRET 440 327 518 00096, której wewnątrzwspólnotowy numer VAT to FR94440327518.

Dyrektor wydawniczy: Jean Christophe RATTEL


Kontakt:

Telefon: +48 601 142 155

Email : poland@ekoi.com

Host:

Strona jest hostowana przez ONLINE.NET - lokalizacja: VITRY SUR SEINE (94)

ARTYKULA 1 - CEL:

Niniejsze OWH podlegają przepisom rozporządzenia europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jak również przepisom ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej technologii informacyjnej, akt i wolności oraz wszelkim innym obowiązującym przepisom w tej dziedzinie, które mogą je uzupełnić lub zastąpić w późniejszym terminie.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania ("OWU") regulują korzystanie z witryny przez każdego użytkownika, osobę fizyczną, kimkolwiek by ona nie była, w wieku co najmniej szesnastu lat ("Państwo").

Mają one na celu określenie warunków, na jakich mogą Państwo:
- uzyskać dostęp do strony i przeglądać ją;
- publikować komentarze ("Recenzje Klientów") dotyczące produktów sprzedawanych na stronie

Przeglądając stronę, potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z OWU i w pełni je akceptują bez zastrzeżeń.

EKOI zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w dowolnym momencie

ARTYKULA 2 - DOSTĘP DO STRONY:

Strona jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu lub mobinauty spełniającego warunki określone w artykule 1, pod warunkiem posiadania połączenia z siecią internetową.

Jednakże założenie konta klienta jest konieczne, jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie na stronie. W tym przypadku zapraszamy Państwa do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (GTC).

ARTYKUŁ 3 - KONTO KLIENTA:

Konto klienta pozwala Państwu na:
- sprawdzić i zaktualizować swoje dane osobowe i środki płatnicze;
- śledzić swoje bieżące zamówienia i sprawdzić historię swoich ostatnich zamówień;
- sprawdzić oferty promocyjne, z których Państwo korzystają;
- zarządzać subskrypcją naszego newslettera.

Aby utworzyć konto klienta, muszą Państwo wypełnić formularz rejestracyjny zawierający Państwa dane kontaktowe (tytuł, nazwisko, imię, adres pocztowy i e-mail, telefon, data urodzenia), utworzyć swoje osobiste hasło oraz zaakceptować nasze warunki i politykę poufności.


Przez przystąpienie do tworzenia konta klienta, zobowiązują się Państwo do podania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji.

Zaznacza się, że Państwa identyfikatory (adres e-mail lub numer klienta i hasło) są na Państwa wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie poufności tych informacji oraz jak najszybsze zgłaszanie wszelkich oszustw lub włamań do działu obsługi klienta EKOI.

Aby usunąć swoje konto klienta, są Państwo proszeni o kontakt z działem obsługi klienta EKOI zgodnie z postanowieniami "Państwa prawa dostępu, modyfikacji i usuwania" w zakładce "Dane osobowe" na stronie. Podano, że EKOI może być również zobowiązana do usunięcia konta klienta, który nie miałby zamówienia w trakcie realizacji, ze względu na przepisy związane z danymi osobowymi.

ARTYKUŁ 4 - ZGŁOSZENIA KLIENTÓW:

4.1 Postanowienia ogólne

>

EKOI stworzyło system zbierania i publikowania recenzji klientów na stronie internetowej, który umożliwia w szczególności:

 • aby pomóc innym użytkownikom porównać i wybrać najlepszy Produkt;
 • w celu dostosowania swojej oferty i poprawy jakości Produktów.

Każda opinia klienta zawiera również ocenę od jednej (1) do pięciu (5) gwiazdek. Ogólna ocena jest następnie przyznawana danemu Produktowi odpowiadającemu średniej arytmetycznej wszystkich internetowych Opinii Klientów odnoszących się do danego Produktu.

4.2 Wymagania wstępne

>

Tylko Klienci, którzy złożyli zamówienie, mogą wyrazić swoją opinię na temat zamówionego Produktu lub wybranego Sprzedawcy.

4.3 Identyfikacja autora Opinii Klienta

>

Aby móc opublikować recenzję klienta, muszą Państwo koniecznie podać pseudonim składający się z co najmniej czterech (4) znaków.

Państwa prawdziwa tożsamość i ogólnie rzecz biorąc wszystkie dane osobowe dotyczące Państwa, nie mogą być nigdy przekazywane za pośrednictwem Państwa recenzji klienta. Jeśli Państwo tego nie zrobią, rozumieją Państwo, że Państwa dane osobowe będą publicznie wyświetlane na stronie i dostępne dla każdego użytkownika. EKOI nie ponosi odpowiedzialności za takie rozpowszechnianie.

EKOI nie ponosi odpowiedzialności za takie rozpowszechnianie

4.4 Dostęp do recenzji klientów

Zamieszczenie Opinii Klienta nastąpi nie później niż pięć (5) dni roboczych po przesłaniu przez Państwa Opinii Klienta za pośrednictwem formularza, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących moderacji.
Opinie Klienta pozostaną dostępne na stronie tak długo, jak długo dany Produkt będzie dostępny na stronie, pod warunkiem, że nie nastąpią zmiany w głównych cechach Produktu, które sprawią, że Opinia Klienta stanie się nieaktualna;

Publikując Opinię Klienta, rozumieją Państwo i zgadzają się, że ta ostatnia (i) jest publicznie rozpowszechniana na stronie i dostępna dla każdego użytkownika, a także ewentualnie dla użytkowników Internetu spoza strony poprzez odniesienia w wyszukiwarkach oraz (ii) jest wykorzystywana przez EKOI w celu promowania, w dowolny sposób i na dowolnym nośniku, Produktów, systemu Opinii Klienta i bardziej ogólnie strony (wysyłanie newsletterów, itp.).

ARTYKUŁ 5 - ZOBOWIĄZANIA AUTORA PRZEGLĄDU KLIENTA:

Dzięki Opiniom Klientów każdy użytkownik może dowiedzieć się o ocenie Produktu (cechy, wady) wystawionej przez innych użytkowników. W związku z tym zobowiązują się Państwo do:

 • zamieścić Opinię Klienta, która jest przydatna w tym sensie, że powinna pomóc innym użytkownikom w porównaniu i wyborze najlepszego Produktu lub, dla EKOI, w dostosowaniu oferty i poprawie jakości Produktów.
 • dostarczać nie wprowadzające w błąd i istotne informacje, np


- odnoszące się do samego Produktu (jego właściwości, jego istotnych cech), a nie do usług związanych z Produktem, do których odnosi się Recenzja Klienta, takich jak dostawa, płatność, zwrot. W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu z serwisem posprzedażowym EKOI pod numerem telefonu 0 800 30 30 99 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19;
- i bardziej ogólnie, nie niezwiązane z Produktem, do którego odnosi się Opinia Klienta.

Nie wolno używać niezrozumiałego, niezrozumiałego i/lub bezsensownego języka lub publikować Opinii Klienta w języku obcym (innym niż język używanej strony).

Ponadto treść Opinii Klienta nie może:

Nie wolno

 • być sprzeczne z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami;
 • być sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, w tym, ale nie tylko, agresywne, nienawistne, obraźliwe, oczerniające, oszczercze, wulgarne ...
 • narusza prawo własności intelektualnej, prawo przemysłowe, prawo osobiste lub jakiekolwiek inne prawo należące do strony trzeciej;
 • być niestosownym w stosunku do innej Opinii Klienta lub jej autora;
 • zawierają dane osobowe i/lub wrażliwe;
 • zawierać linki hipertekstowe;
 • mieć charakter reklamowy lub wspominać o innej firmie;
 • zawierają wirusy komputerowe, spyware, malware ...

ARTYKUŁ 6 - MODERACJA REWIZJI KLIENTA

EKOI wykonuje moderację. Oznacza to, że recenzje klientów są najpierw oceniane, a następnie umieszczane na stronie internetowej.

Jako takie, EKOI zastrzega sobie prawo do usuwania według własnego uznania wszelkich Recenzji Klienta, które w sposób szczególny naruszają postanowienia Artykułu 5 i bardziej ogólnie niniejszych Warunków i/lub prawo francuskie i europejskie.

Moderacja jest przeprowadzana bez względu na treść wszystkich Recenzji Klienta i nie później niż pięć (5) dni roboczych po przesłaniu Recenzji Klienta.

W przypadku, gdy Państwa Opinia Klienta nie zostanie opublikowana, otrzymają Państwo możliwość napisania nowej Opinii Klienta na temat danego Produktu lub Sprzedawcy, jeśli dotyczy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.


Po opublikowaniu recenzji klienta nie będą Państwo mogli jej zmienić.
Podkreśla się, że EKOI ma prawo do odpowiedzi w odniesieniu do opublikowanych recenzji klientów. EKOI może również skontaktować się z Państwem po napisaniu recenzji klienta w ramach działań następczych związanych z zarządzaniem klientami.

ARTYKUŁ 7 - Zgłaszanie nadużyć

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić nam recenzję klienta, która narusza Państwa prawa i/lub narusza TOS, kontaktując się z nami bezpośrednio. W razie potrzeby recenzja klienta zostanie tymczasowo usunięta ze strony, do czasu jej dalszej weryfikacji przez nasz zespół moderatorów.

ARTYKUŁ 8 - DANE OSOBOWE

Te OWU podlegają przepisom rozporządzenia europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jak również przepisom ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o technologii informacyjnej, aktach i wolnościach oraz wszelkim innym obowiązującym w tym zakresie przepisom, które mogą je uzupełnić lub zastąpić w późniejszym terminie.

Dane osobowe i dane dotyczące Klienta są niezbędne do zarządzania jego zamówieniami oraz do stosunków handlowych pomiędzy JCR a Klientem. Te dane to na przykład: nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o karcie kredytowej, adres IP. Bez takich informacji, JCR nie będzie w stanie świadczyć swoich usług. Informacje te mogą zostać przekazane firmom, które przyczyniają się do tego stosunku, jak np. odpowiedzialnym za realizację usług i zleceń w celu ich zarządzania, realizacji, przetwarzania i płatności.

Te informacje i dane są przechowywane w celach bezpieczeństwa, aby spełnić prawne i regulacyjne zobowiązania. Mogą one być wykorzystywane przez JCR w celu wysyłania Klientowi ofert promocyjnych, w celach statystycznych i zwalczania nadużyć finansowych, w uzasadnionym interesie rozwoju handlowego, technicznego ulepszania swoich systemów i wiedzy o Klientach i wreszcie, tam gdzie ma to zastosowanie za zgodą Klienta, w celu personalizacji usług, w szczególności poprzez reklamę. W zależności od wyborów dokonanych podczas tworzenia lub przeglądania konta, Klient będzie mógł otrzymywać oferty od JCR.

Klient ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji newsletterów JCR w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na link obecny we wszystkich e-mailach lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Klient może również przeglądać i modyfikować swoje dane osobowe w swojej strefie klienta.

Klient ma prawo do dostępu, modyfikacji, sprzeciwu, przenoszenia, ograniczenia i usunięcia informacji, które go dotyczą, jak również do określenia dyrektyw dotyczących losu jego danych osobowych w przypadku śmierci, które wyśle zwykłą pocztą do JCR, oraz poprzez udowodnienie swojej tożsamości:

JCR Company
1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Francja

>

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do zapoznania się z Ochrona danych osobowych

ARTYKUŁ 9 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy strony internetowej, zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, łącznie z podstawową technologią, są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub patentami. Podobnie, znaki towarowe, loga, wzory i modele pojawiające się na stronie są wyłączną własnością EKOI. Ich ujawnienie nie może być w żaden sposób interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do korzystania z wymienionych znaków towarowych i elementów wyróżniających chronionych prawem autorskim. Dlatego nie mogą być one wykorzystywane pod groźbą naruszenia prawa.


Tak więc żaden z dokumentów z tej strony nie może być w jakikolwiek sposób kopiowany, powielany, publikowany, przesyłany, przekazywany lub rozpowszechniany.


Jednakże mogą Państwo pobrać jedną kopię tych dokumentów na komputer wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie będą Państwo modyfikować zawartych w nich informacji i że zachowają Państwo wszystkie prawa autorskie i inne informacje o własności w nienaruszonym stanie. Modyfikacja tych dokumentów lub ich wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw własności intelektualnej EKOI.


Jeśli posiadają Państwo prywatną stronę internetową i chcą Państwo umieścić na niej, do użytku prywatnego, prosty link odsyłający bezpośrednio do strony głównej serwisu, muszą Państwo obowiązkowo zwrócić się o zgodę do firmy EKOI. Nie będzie to w żadnym wypadku dorozumiana umowa afiliacyjna.

Link nie będzie wykorzystywany w żadnym innym celu


Z drugiej strony każdy link hipertekstowy odsyłający do strony i wykorzystujący technikę framing lub in-line linking jest formalnie zabroniony. W każdym razie, każdy link musi zostać usunięty na zwykłe żądanie EKOI.

ARTYKUŁ 10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

EKOI zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednak nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za wszelkie niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z sieci internetowej, w szczególności za przerwę w świadczeniu usług, włamanie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych.


EKOI dołoży wszelkich starań, aby Recenzje Klientów sprzeczne z przepisami prawnymi lub regulacjami, a bardziej ogólnie z niniejszymi OWU, nie były dostępne na stronie. Recenzje klientów są publikowane na wyłączną odpowiedzialność ich autorów; EKOI nie ponosi odpowiedzialności za treści, których nie jest autorem.

ARTYKUŁ 11 - SPORY

WU podlegają prawu francuskiemu. Sądem właściwym w przypadku sporu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

WUW podlegają prawu francuskiemu


Strona jest zgodna z prawem francuskim i w żadnym wypadku EKOI nie daje gwarancji zgodności z lokalnymi przepisami, które miałyby zastosowanie w Państwa przypadku, gdy wchodzą Państwo na stronę z innych krajów.

 Newsletter

E-mail jest nieprawidłowy. Proszę sprawdź.
Wystąpił błąd.
Ten email jest już zarejestrowany
Rejestracja zakończona

Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze ekskluzywne oferty, informacje o wyprzedażach ekskluzywnych i błyskawicznych, prezentach oraz najnowsze wiadomości.

Kontynuuj zakupy w EKOI Racing KONTYNUUJ SWOJE ZAKUPY NA EKOI