ZAPROJEKTUJ WŁASNE OKULARY ATAK
Model
Oprawki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
?rodek
  • Kolor oprawki bia?y na zewnątrz
  21.30
  2733
  0
  • Kolor oprawki czerwony na zewnątrz
  21.30
  2734
  0
 • 21.30
  2735
  0
  • Kolor czarny po?ysk na zewnątrz
  21.30
  2736
  0
  • Kolor czarny matowy na zewnątrz
  21.30
  2737
  0
 • 21.30
  2739
  0
 • 21.30
  2740
  0
 • 21.30
  2741
  0
0
0
-50
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
Prawy
  • Kolor bia?y na zewnątrz
  21.30
  2743
  0
 • 21.30
  2749
  0
  • Kolor czarny matowy na zewnątrz
  21.30
  2751
  0
0
0
-50
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
Lewy
  • Kolor bia?y na zewnątrz
  21.30
  2744
  0
 • 21.30
  2750
  0
  • Kolor czarny matowy na zewnątrz
  21.30
  2752
  0
Szk?a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przeciws?oneczne
 • 106.47
  2731
  0

ATAK

00.00 €
Przekaż nam swoje wrażenia / spostrzeżenia
Podziel się tą stroną
Przykładowe pomysły dla ATAK

EKOI ATAK Stwórz w?asne okulary EKOI ATAK wed?ug kolorów twojego stroju, rowera, klubu lub wed?ug twojej ch?ci... Skonfiguruj twoje okulary wybieraj?c kolory oprawki, zauszników, wybierz szk?a, które Ci odpowiadaj?, a nast?pnie twoje okulary zostan? wys?ane w ci?gu 8 dni roboczych. Sk?ad okularów: Oprawki wykonane z grilamidu: lekkie i wytrzyma?e Charakterystyka: - Oprawki okalaj?ce i zapewniaj?ce doskonal? ochron? - Waga okularów: 50 gramów - Nosek i gumowe antypo?lizgowe ko?cówki zapewniaj? dobre dopasowanie do nosa w ka?dej sytuacji - Zauszniki z czterema otworami zapewniaj? odprowadzanie potu Dost?pne rodzaje szkie? z niet?uk?cego poliw?glanu, 100% ochrona przed promieniowaniem UV: - Szk?a przeciws?oneczne kat. 3 do noszenia podczas du?ego nat??enia ?wiat?a: lustro + zielone + czerwone - Szk?o przezroczyste do ochrony oczu przed: wiatrem, kurzem, deszczem, b?otem.... Porady na temat konserwacji i czyszczenia: Po ka?dym u?yciu, nale?y je op?uka? w letniej wodzie. Pot mo?e powodowa? proces zmiany wygl?du noska i nak?adek na zauszniki je?li nie b?dzie dobrze i regularnie zmywany. UWAGA: okulary EKOI ATAK s? tworzone na Twoje zamówienie, montowane wed?ug wybranych kolorów i specjalnie dla Ciebie! S? unikalne! W zwi?zku z tym prawo do zwrotu nie dotyczy produktów EKOI stworzonych na zamówienie. (brak mo?liwo?ci wymiany, modyfikacji lub zwrotu okularów EKOI ATAK)

- Homologué normes CE

La norme CE 1078 est conforme aux lois en vigueur dans les pays de l'Union européenne.
Nous vous conseillons (si vous vivez hors de l'Union européenne) de vous informer sur la norme en vigueur conforme aux lois de votre pays ou de contacter notre service information produit Ekoi qui vous renseignera.

Niezale?nie czy reprezentujesz klub, stowarzyszenie, grup? kolarsk? lub nawet jeste? osob? prywatn?, mo?esz korzysta? z coraz wi?kszych rabatów:20% rabatu na okulary Atak powy?ej 10 zamówionych par.Aby skorzysta? z rabatu, nale?y doda? wybrane okulary Atak do koszyka. Rabat b?dzie automatycznie zastosowany po dodaniu 10 par okularów do koszyka. Oferta dotyczy zakupu minimum 10 par okularów Atak, identycznych lub ró?nych.W razie bardziej specyficznego zamówienia, nale?y skontaktowa? si? z nami bezpo?rednio na adres: contact@ekoi.fr
Dodaj mój komentarz
1 2 3 4 5