Voorkeuren

Algemene Verkoopvoorwaarden

PREAMBULE

Laatst gewijzigd: 01/06/2021

De Franse versie van de AV vormt de oorspronkelijke versie.

De in andere talen vertaalde AV zijn Versies die alleen ter informatie worden gegeven. Zij zijn geen vervanging van de originele Franse versie.

De Algemene Verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen de persoon die een aankoop doet op de online verkoopsite www.ekoi.fr en de Vennootschap JCR EKOI. De persoon die de aankoop doet, moet meerderjarig zijn.

De koper erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en aanvaardt ze. De validatie van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

De koper erkent dat hij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard heeft

1. IDENTITEIT

Ekoï is een gedeponeerd handelsmerk, verdeeld door de firma JCR, SAS met een kapitaal van 9 857,20 € waarvan de contactgegevens en wettelijke informatie als volgt zijn:

1090 Leeuwenlaan

POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus Frankrijk

www.ekoi.fr

E-mail: contact@ekoi.fr

Tel : 04.94.95.25.86

RCS 440 327 518 Fréjus

SIRET : 440 327 518 00104

Intracommunautaire BTW: FR94 440327518

IDU number : FR219286_11BEOI

Regisseur van de uitgave: Jean-Christophe Rattel

Hostingbedrijf : ONLINE.NET - plaats : VITRY SUR SEINE (94)

2. DOEL


Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") regelen de voorwaarden voor de verkoop van alle producten die, door de firma JCR SAS (hierna "Ekoï"), op haar website www.ekoi.fr (hierna de "Site"), worden aangeboden aan iedere meerderjarige persoon, die de hoedanigheid van consument heeft, in de zin van het voorafgaande artikel van de Franse Consumentenwet, alsmede de hoedanigheid (hierna de "Koper").

Ekoï behoudt zich het recht voor de AV op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zijn tegenstelbaar aan de Kopers vanaf de publicatie ervan online en kunnen niet worden toegepast op eerder gesloten transacties. Een kopie van de AV die op de datum van de bestelling van toepassing zijn, is op verzoek bij de Koper verkrijgbaar.

De AV zijn op verzoek bij de Koper verkrijgbaar


3. DE PRODUCTEN

3.1 Producteigenschappen

De kenmerken van de producten die u bestelt staan aangegeven op de pagina's van de www.ekoi.fr website. Ekoï verbindt zich ertoe de producten zo getrouw mogelijk voor te stellen.

Alle door Ekoï aangeboden producten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden

Alle aangeboden producten zijn in overeenstemming met de Franse wetgeving.

Alleen de informatie die u op de produktfiche vindt, heeft de waarde van bewijs tussen Ekoï en de koper. Deze informatie kan door de verkoper Ekoï gewijzigd of gewist worden.

3.2 Beschikbaarheid van het product

De verkoper Ekoï verbindt zich ertoe alle door de koper bestelde en betaalde producten te verzenden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Indien een product niet meer voorradig is nadat de bestelling van de koper is afgerond, zal Ekoï de klant hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen en zich ertoe verbinden de klant de keuze te bieden tussen:

- Een terugbetaling ter waarde van het bedrag van de bestelling - Een creditnota gelijk aan de waarde van het gebroken product, gecrediteerd op de rekening van de klant

- Een uitwisseling

In geval van een verzoek om terugbetaling verbindt Ekoï zich ertoe de klant terug te betalen binnen een termijn van maximaal 3 werkdagen vanaf de dag van het verzoek van de klant. De terugbetaling zal rechtstreeks geschieden op de bankrekening die voor de betaling van de bestelling gebruikt werd.

De terugbetaling zal geschieden op de bankrekening van de klant

4. PRIJZEN

4.1 Algemeenheden

Voor leveringen van Ekoï-producten binnen de Europese Unie zijn de aangegeven prijzen inclusief alle belastingen en exclusief eventuele voorbereidings- en afleveringskosten.

Voor leveringen buiten het grootstedelijk gebied van de Europese Unie zijn de prijzen uitgedrukt exclusief eventuele belastingen. De Klant verbindt zich ertoe, in voorkomend geval, alle belastingen te betalen die door het Land van levering gevraagd kunnen worden, en in het bijzonder de belasting over de toegevoegde waarde en de eventuele douanerechten. Deze taken kunnen door de vervoerder worden verlangd. Ekoï kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant deze belastingen en rechten niet betaalt. In geval van weigering door de klant behoudt Ekoï zich het recht voor de klant de verzendings- en terugzendingskosten van het pakket en een forfaitaire kost voor de voorbereiding van de bestelling (variabel naargelang de bestelling: 5€ tot 15€) te factureren. In geval van weigering van een bril, helm of schoenen die met de naam van de klant gepersonaliseerd zijn, kan de terugbetaling niet geschieden.

De geldige prijs is de prijs die op de productfiche staat op de datum van aankoop.

Bij uw bestelling kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het totaalbedrag en het land van levering van de bestelling.

Het bedrag (prijs van het product en leveringskosten) dat in de orderbevestiging door Ekoï wordt vermeld, is de totale prijs die door de klant moet worden betaald.

De firma JCR behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen.

De totale prijs van de betaalde bestelling omvat:

- De totale prijs van de gekochte producten met aftrek van eventuele kortingen.

- De kosten van de voorbereiding van de bestelling.

4.2 Prijswijzigingen

In het kader van commerciële operaties, flash sales of promoties kunnen de weergegeven prijzen tijdelijk naar beneden worden bijgesteld gedurende een op de site aangegeven periode.

Voor deze eventuele prijsverminderingen kan de koper geen terugbetaling vragen als hij het product of de producten buiten de promotieperiode tegen een hogere prijs had betaald. Omgekeerd is Ekoï verplicht de prijzen te respecteren die op de dag van de validatie van de bestelling worden weergegeven, ook in geval van een verhoging.

4.3 Fouten bij de prijsaanduiding

De getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van zichtbare fouten. In geval van een duidelijke fout in de prijsaanduiding verbindt Ekoï zich ertoe contact op te nemen met de klant om hem te waarschuwen en hem aan te bieden het prijsverschil te betalen of zijn bestelling te annuleren indien hij dat wenst.


5. BESTELPROCES

Om zijn bestelling te valideren, moet de koper verschillende stappen volgen:

- Hij/zij kiest de producten die hij/zij op de website www.ekoi.fr wil kopen uit het aanbod dat op de website beschikbaar is.

- Hij moet zich identificeren (reeds aangemaakte rekening) of een klantenrekening op de site aanmaken door de nodige gegevens in te vullen (naam, voornaam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mail).

- De koper valideert de informatie met betrekking tot zijn bestelling (producten, prijs, adres).

- De koper kiest het soort levering en de betalingswijze die hij wenst

- De koper aanvaardt de huidige AV (vakje aanvinken)

- De koper valideert zijn bestelling via een beveiligde betalingsmodule (SSL)

Deze laatste stap vormt de onherroepelijke aanvaarding van het verkoopcontract.

Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat.

6. LEVERING

6.1 Algemeen

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden worden alle producten van een bestelling in één keer geleverd. De producten zullen worden geleverd op het leveringsadres dat de klant bij de validatie van zijn bestelling heeft opgegeven.

De producten zullen worden geleverd op het leveringsadres dat de klant bij de validatie van zijn bestelling heeft opgegeven


Voor bestellingen die een of meer producten bevatten die op het moment van verzending niet beschikbaar zijn, behoudt Ekoï zich het recht voor de bestelling zonder de niet-beschikbare producten te verzenden. In dat geval wordt de koper terugbetaald of gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de bedragen van de niet-beschikbare producten.


Bij ontvangst van de producten moet de klant de staat van de door hem gekochte producten controleren.

6.2 Leveringsmethode en tarieven

Er zijn vele soorten levering mogelijk, afhankelijk van de keuze van de klant.

De leveringstarieven variëren naargelang het type en het land van levering.

De leveringsmethoden en tarieven staan hieronder beschreven:

Frankrijk

Thuis
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Prijs : 9,99 €
Chronopost Express Domicile France
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 24H aan huis.
Prijs : 10,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 109,99 € aankopen
Prijs : 5,99 €
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 1 dag in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 149,99 € aankopen
Prijs : 6,99 €
Mondial relay
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde Doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 7,99 €

België

Thuis
Mondial Relay Domicile
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 48/72 uur bij u thuis.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering binnen 48 uur aan huis.
Gratis vanaf 139,99 € aankopen
Prijs : 11,99 €
Bij een afhaalpunt
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2 tot 5 dagen.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 119,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Allemagne

Thuis
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Prijs : 10,99 €
Bij een afhaalpunt
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2 tot 5 dagen.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 119,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Autriche

Thuis
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering binnen 72 uur aan huis.
Gratis vanaf 139,99 € aankopen
Prijs : 11,99 €
Bij een afhaalpunt
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2 tot 5 dagen.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 119,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Espagne

Thuis
Mondial Relay Domicile
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 48/72 uur bij u thuis.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 109,99 € aankopen
Prijs : 6,99 €
Mondial relay
STANDAARD levering in 5 tot 7 dagen in een relaispunt, voor alle bestellingen die vóór 12 uur geplaatst zijn.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 7,99 €

Italie

Thuis
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Gratis vanaf 119,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2 tot 5 dagen.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Pays-Bas

Thuis
Mondial Relay Domicile
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 48/72 uur bij u thuis.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering binnen 48 uur aan huis.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 11,99 €
Bij een afhaalpunt
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2 tot 5 dagen.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
UPS Standard ® Access Point
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3 tot 4 dagen.
Gratis vanaf 109,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Luxemburg

Thuis
Mondial Relay Domicile
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 48/72 uur bij u thuis.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering binnen 48 uur aan huis.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 119,99 € aankopen
Prijs : 6,99 €
Mondial relay
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde Doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 7,99 €

Suisse

Thuis
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Gratis vanaf 139,99 € aankopen
Prijs : 14,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 139,99 € aankopen
Prijs : 6,99 €

Pologne

Thuis
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering binnen 72 uur aan huis.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 11,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3 tot 4 dagen.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €

Danemark

Thuis
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering binnen 48 uur aan huis.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 11,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3 tot 4 dagen.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €

République Tchèque & Slovaquie

Tsjechische Republiek / Slowakije

Thuis
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 11,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3 tot 4 dagen.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2 tot 5 dagen.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Croatie

Thuis
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Gratis vanaf 149,99 € aankopen
Prijs : 19,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3 tot 4 dagen.
Gratis vanaf 139,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Finlande

Thuis
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3D-6D aan huis.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor elke bestelling geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3 tot 4 dagen.
Gratis vanaf 109,99 € aankopen
Prijs : 6,99 €

Suède

Thuis
UPS Standard ®
STANDAARD levering in 4 tot 8 dagen aan huis, voor alle bestellingen geplaatst vóór 12:00
Gratis vanaf 159,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
DPD
48h
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
STANDAARD levering in 4 tot 8 dagen in een relaispunt, voor alle bestellingen die vóór 12:00 uur geplaatst zijn.
Gratis vanaf 119,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Chronopost - Livraison express en point relais
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Portugal

Thuis
Mondial Relay Domicile
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 48/72 uur bij u thuis.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 8,99 €
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Gratis vanaf 139,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Standard ® Access Point
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering binnen 2-3 dagen in een afhaalpunt. Onze voorgestelde UPS-doorschakelpunten worden allemaal als essentieel beschouwd en blijven daarom open tijdens insluiting.
Gratis vanaf 79,99 € aankopen
Prijs : 6,99 €
Mondial relay
Voor alle bestellingen geplaatst voor 13h levering binnen de 3 dagen in een afhaalpunt.
Gratis vanaf 89,99 € aankopen
Prijs : 7,99 €

Royaume-Uni

Groot Brittannië / Ierland / Guernesey

Thuis
UPS Express Saver ®
voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering thuis tussen 1-3 dagen.
Gratis vanaf 149,99 € aankopen
Prijs : 24,99 €
Bij een afhaalpunt
UPS Express Saver ® Access Point
Levering in 1 dag vóór dag einde in hetzelfde land, 1-5 dagen vóór dag einde in de rest van de wereld.
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 14,99 €
All orders above £135 (excluding shipping fees and VAT) placed on Ekoï (France) and delivered to Great Britain will be subject to import taxes. VAT will not be charged at the point of sale. The total order amount to pay will NOT include VAT. VAT and custom duties will be charged by Border Customs and should be paid by the customer before the delivery
If the customer refuses to pay and/or ask for return of the pack, Ekoi will deduct those fees from the order refund.
For more precisions, please check on the UK Government site or with your local customs office.

Europe

Griekenland / Roumanie / Andorre / Estonie / Islande / Lettonie / Liechtenstein / Lituanie / Macédoine / Hongrie / Monténégro / Serbie / Bulgarie

Thuis
UPS Express Saver ®
voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering thuis tussen 1-3 dagen.
Prijs : 24,99 €

Monaco

Thuis
UPS Standard ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, de volgende dag thuisbezorgd.
Gratis vanaf 129,99 € aankopen
Prijs : 9,99 €

Europe 2

Chypre / Malte / Bosnie-Herzégovine

Thuis
UPS Express Saver ®
voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering thuis tussen 1-3 dagen.
Prijs : 44,99 €

Europe 3

Norvège / Slovenië

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering binnen 48 uur aan huis.
Prijs : 19,99 €

Dom-Tom / Zone1

Guadeloupe / Martinique / Reunion eiland

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Prijs : 39,99 €

Dom-Tom / Zone2

Ile Maurice / Djibouti / Mayotte / Nieuw-Caledonië / Wallis et Futuna / Guyane Française / Polynésie Française / Terres Australes Françaises

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12 uur, levering in 48H-72H aan huis.
Prijs : 39,99 €

Etats-unis

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2D-5D aan huis.
Gratis vanaf 149,99 € aankopen
Prijs : 24,99 €

Canada

Thuis
UPS Express Saver ®
voor alle bestellingen geplaatst voor 12H, levering thuis tussen 1-3 dagen.
Gratis vanaf 149,99 € aankopen
Prijs : 24,99 €

Australie

Thuis
DHL
Levering op aanvraag: Aan huis, ander adres of afhaalpunten, binnen 72 uur
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 29,99 €

Nouvelle Zélande

Thuis
DHL
Levering op aanvraag: Aan huis, ander adres of afhaalpunten, binnen 72 uur
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 29,99 €

Émirats Arabes Unis

Thuis
DHL
Levering op aanvraag: Aan huis, ander adres of afhaalpunten, binnen 72 uur
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 29,99 €

Japon

Thuis
DHL
Levering op aanvraag: Aan huis, ander adres of afhaalpunten, binnen 72 uur
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 29,99 €

Hong Kong

Thuis
DHL
Levering op aanvraag: Aan huis, ander adres of afhaalpunten, binnen 72 uur
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 29,99 €

Taiwan

Thuis
DHL
Levering op aanvraag: Aan huis, ander adres of afhaalpunten, binnen 72 uur
Gratis vanaf 99,99 € aankopen
Prijs : 29,99 €

Colombie

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3D-5D aan huis.
Prijs : 39,99 €

Amérique du Nord

Samoa Américaines / Antigua et Barbuda / Bahamas / Barbade / Bermudes / Mexique / Îles Vierges Britanniques / Îles Vierges des États-Unis

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 2D-5D aan huis.
Prijs : 39,99 €

Asie

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3D-5D aan huis.
Prijs : 39,99 €

Amérique du Sud

Bolivie / Argentine / Brazilië / Chili / Équateur / Guyana / Paraguay / Trinité-et-Tobago / Uruguay / Venezuela

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3D-5D aan huis.
Prijs : 39,99 €

Amérique Centrale

Thuis
UPS Express Saver ®
Voor alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur, levering in 3D-5D aan huis.
Prijs : 39,99 €

* DOM TOM zone 1: martinique, guadeloupe, la réunion.

De portokosten zijn inclusief alle belastingen. Het bedrag van de verzendkosten is zichtbaar op de "BASKET SUMMARY" pagina in de aankooptunnel en komt overeen met de regel "Verzendingskosten inclusief BTW".

6.3 Levertijden

De levertijd varieert naargelang het type en het land van levering.


De levertijd wordt begrepen vanaf het moment dat de bestelling vanaf de vestiging van Ekoï wordt verzonden.


Voor alle bestellingen die tussen maandag en vrijdag vóór 14.00 uur (met uitzondering van feestdagen) worden geplaatst, wordt de bestelling dezelfde dag nog verzonden.


Voor bestellingen die tussen maandag en donderdag na 14.00 uur worden geplaatst (met uitzondering van feestdagen), worden de bestellingen de volgende dag na 14.00 uur verzonden.


Voor bestellingen die op vrijdag na 14.00 uur, zaterdag en zondag worden geplaatst, worden de bestellingen de volgende maandagmiddag verzonden (behalve op feestdagen).
Voor bestellingen die op een feestdag worden geplaatst, worden de bestellingen op de middag van de volgende werkdag verzonden. De levertijden gelden zodra de bestelling verzonden is.


De op de website aangekondigde levertijden gelden vanaf het moment dat de klant de e-mail ter bevestiging van zijn bestelling ontvangt.


Voor een levering in een relaispunt heeft de klant 15 dagen de tijd om zijn pakket af te halen na kennisgeving per e-mail van de beschikbaarheid ervan. Na deze periode wordt het pakket teruggestuurd naar Ekoï, dat opnieuw contact met de klant zal opnemen. Bij ontstentenis van een antwoord wordt de bestelling geannuleerd en de klant terugbetaald in het kader van het herroepingsrecht.

De bestelling wordt geannuleerd en de klant wordt terugbetaald in het kader van het herroepingsrecht.

De bestelling wordt geannuleerd en de klant wordt terugbetaald in het kader van het herroepingsrecht.

De bestelling wordt geannuleerd en de klant wordt terugbetaald in het kader van het herroepingsrecht.

De bestelling wordt geannuleerd en de klant wordt terugbetaald in het kader van het herroepingsrecht

6.4 Retourzendingen

Producten kunnen alleen geretourneerd worden onder het herroepingsrecht. De klant heeft 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling om zijn verzoek tot terugzending te doen door contact op te nemen met de Klantenservice. De klant heeft dan 30 dagen de tijd om de producten terug te sturen.
Voor alle retouraanvragen is het verplicht contact op te nemen met de Ekoï Klantenservice voordat u producten terugstuurt. Als dat niet gebeurt, kan het verzoek om terugzending bij ontvangst niet verwerkt worden.

Klantendienst:

Klantendienst

0 800 30 30 99

of 04.94.95.25.86

of per e-mail: contact@ekoi.fr

Om een retourzending te doen, is het nodig om de voorwaarden van de retourzending met de Klantenservice te valideren.


Een artikel dat binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van de bestelling wordt geretourneerd, kan worden terugbetaald of in aanmerking komen voor een creditnota, afhankelijk van de keuze van de klant.
Een artikel dat langer dan 30 dagen na de datum van ontvangst van de bestelling wordt geretourneerd, kan alleen in aanmerking komen voor een creditnota.


Retourneerkosten zijn geheel gratis voor de klant (voor België, Frankrijk Metropolitan, Duitsland, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Denemarken, Tsjechië, Zweden, Slovenië,).


De procedure is als volgt:

Voer het verzoek in:
Ga naar uw klantenaccount en klik op de Mijn Product Retourneren sectie.
- Selecteer de betreffende bestelling.
- Vink de hoeveelheid aan van het/de product(en) die u wilt retourneren.
- Selecteer een van de opties: Hebben, Ruilen of Terugbetalen.
- Zodra de retouraanvraag geregistreerd is, verschijnt uw retouretiket op het scherm en is klaar om afgedrukt te worden.

- Voeg de fotokopie van uw factuur toe aan het pakket of schrijf uw contactgegevens en ordernummer op gewoon papier.
- Stuur het/de product(en) terug met de labels eraan en in de originele verpakking.
- Print het retouretiket en plak het op het pakket. Als u de originele verpakking hergebruikt, vergeet dan niet het eerste etiket te verwijderen.
- Als u een product op eigen gelegenheid wilt terugsturen, kunt u dat doen naar:

JCR EKOI
1090 Avenue des Lions
PLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus
Frankrijk

De geretourneerde producten kunnen alleen uitgeprobeerde producten zijn (niet in de training gedragen, noch gewassen). Geschenken die bij de producten worden aangeboden moeten ook worden teruggegeven (aanwezig op facturen, en bestelgeschiedenis).

7. RECHT VAN TERUGTREKKING

In het kader van het herroepingsrecht heeft de klant 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling, om zijn verzoek tot teruggave te doen door contact op te nemen met de Klantenservice. Zij hebben dan 30 dagen de tijd om de producten terug te sturen. De geretourneerde producten moeten in perfecte staat verkeren, ongedragen zijn en in hun oorspronkelijke verpakking zitten. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 121-20-2 van het Wetboek van Consumentenrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor gepersonaliseerde en bederfelijke producten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op maat zijn gemaakt en bederfelijk zijn

GELET OP, er is geen herroepingsrecht mogelijk op gepersonaliseerde en bederfelijke producten (bv. helm met gepersonaliseerde sticker, gepersonaliseerde bril...).

Zie de voorwaarden voor teruggave in paragraaf 6.4

8. GESCHILLEN

Op grond van de bepalingen van de consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, sluit JCR zich aan bij de Mediator Service.

Na voorafgaand schriftelijk verzoek van de consument aan JCR, kan de Mediator Service worden gecontacteerd voor elk consumentengeschil waarvoor geen regeling is bereikt.

De Mediator Service is de enige dienst die kan worden gebruikt om geschillen op te lossen

9. BETALING

Om zijn bestelling af te ronden, beschikt de klant over verschillende betaalmiddelen. De producten blijven eigendom van Ekoï totdat de bestelling betaald is. Ekoï behoudt zich het recht voor een bestelling te blokkeren of te annuleren in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de bestelling.

De klant is verantwoordelijk voor de betaling van de bestelling

- INGENICO:

De klant heeft de mogelijkheid om in 1X of meerdere keren zonder kosten met een creditcard te betalen.

U heeft teven de mogelijkheid tot betaling in termijnen zonder extra kosten. Alleen mogelijk met creditcard.

- 2X zonder kosten vanaf 99,99 €

- 3X zonder kosten vanaf 99,99 €

- 4X zonder kosten vanaf 99,99 €


- PAYPAL:

Om PayPal-diensten te gebruiken, moet u een PayPal-rekening openen. Door een PayPal-rekening te openen en te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan alle Voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden worden vermeld.

- FLOA BanK:

Betaling in 4 termijnen is een financieringsaanbod van 50€ tot 8000€, voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) die in het bezit zijn van een bankkaart van Visa of Mastercard waarmee betaald kan worden. Voorbeeld: bij een aankoop van 400€ met FLOA 4X betaalt u 100€ op dezelfde dag en daarna 3 maandelijkse betalingen van 100€ 30 dagen na de aankoop. Kosten van het krediet: 0€ JKP: 0% - CGV FLOA Bank -

10. ADVANCIERINGEN EN REIMBURSEMENTEN

Voor eventuele defecte producten of voor een fout in de levering van het product van onze kant, zal de klant een creditnota of een terugbetaling van het totale ontvangen bedrag (product + porto + terugzendingskosten, op basis van de tarieven van La Poste) worden aangeboden.

Creditnota's en waardebonnen zijn niet van toepassing op papieren bestellingen.

11. PRODUCTGARANTIE

EKOI garandeert zijn producten tegen fabricagefouten. Elk EKOI product dat onder garantie teruggestuurd wordt en door EKOI defect bevonden wordt, zal binnen de 8 dagen vervangen worden door een identiek of superieur model. Bij EKOI staan wij garant voor kwaliteitsproducten. Alle producten (helmen, textiel, brillen, schoenen, accessoires) hebben een wettelijke garantieperiode van 2 jaar (24 maanden).

Met name wat betreft de verkoop van fietsen, zelf inclusief reserveonderdelen (de "Complexe Producten"), garandeert Ekoï:
- het frame en de vork gedurende een periode van 3 jaar
- dat reserveonderdelen die compatibel zijn met de Complexe Producten beschikbaar zijn gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de online beschikbaarheid van het product.

De garantie is van toepassing wanneer een product defect blijkt te zijn ten gevolge van een fabricagefout.

Producten die ter inspectie worden teruggestuurd, moeten franco naar ons magazijn (adres hieronder) worden gestuurd, vergezeld van een gedateerd aankoopbewijs en een brief waarin de reden van de terugzending wordt uitgelegd.
De garantie dekt geen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verwaarlozing, misbruik of schade die het gevolg is van blootstelling van het product aan te hoge temperaturen.


JCR Company

1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Frankrijk

12. NAAMGEGEVENS- EN PRIVACYBELEID

Deze AV zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsmede aan die van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden, en aan elke andere toepasselijke regelgeving op dit gebied die deze op een later tijdstip kan aanvullen of vervangen.

De persoonlijke informatie en gegevens betreffende de Klant zijn noodzakelijk voor het beheer van zijn bestellingen en voor de commerciële betrekkingen tussen JCR en de Klant. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Creditcardgegevens, IP-adres. Zonder dergelijke informatie zal JCR zijn dienst niet kunnen verlenen. Deze informatie kan worden doorgegeven aan bedrijven die aan deze relatie bijdragen, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.

Deze informatie en gegevens worden bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Het kan door JCR gebruikt worden om de Klant promotionele aanbiedingen te sturen, voor statistische en fraudebestrijdingsdoeleinden, voor het legitieme belang van commerciële ontwikkeling, technische verbetering van haar systemen en kennis van haar Klanten en, tenslotte, indien van toepassing met toestemming van de Klant, om diensten te personaliseren, met name door middel van reclame. Afhankelijk van de keuzes die de Klant maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn account, zal hij dus waarschijnlijk aanbiedingen van JCR ontvangen.

De klant heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven voor de JCR nieuwsbrieven, hetzij door te klikken op de link die in alle e-mails aanwezig is, hetzij door contact op te nemen met de klantendienst.

De klant kan zijn persoonlijke gegevens ook raadplegen en wijzigen in zijn klantenruimte.

De klant heeft recht op toegang, wijziging, verzet, overdraagbaarheid, beperking en verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van zijn persoonlijke gegevens in geval van overlijden, die hij per gewone post naar JCR zal sturen, en door zijn identiteit te bewijzen:

JCR Company
1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Frankrijk

Voor meer informatie kunt u terecht op de Persoonsgegevensbescherming

13. Verkoopaanbiedingen

Commerciële aanbiedingen zijn exclusief voorbehouden en van toepassing op de website van Ekoï, met uitzondering van speciale vermeldingen.

14. TOEPASSELIJK RECHT


Dit contract is onderworpen aan het Franse recht, de taal van het contract is het Frans. Alle geschillen in verband met de toepassing of de interpretatie van dit contract zullen worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken, die als enige bevoegd zijn.

Het contract wordt beheerst door de wetten van Frankrijk

APENDIX - Standaardformulier voor herroeping

VERZENDINGSFORMULIER

Ter attentie van:

JCR EKOI

Serviceafdeling

1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Frankrijk

Ik/Wij (*) deel/delen u (*) hierbij mede dat ik/wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de goederen (*)/voor het verrichten van diensten (*) hieronder herroep/herroepen:

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Voeg dit verzoek op enigerlei wijze toe aan bovenstaand adres."

INFORMATIES BETREFFENDE DE UITBREIDING VAN HET RECHT VAN AFSTAND

Recht van herroeping

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste voorwerp fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt ook het voorbeeldformulier voor herroeping invullen en opsturen. Alle modaliteiten van de teruggave staan uitvoerig beschreven in paragraaf 5.5, die wij u verzoeken te lezen om het herroepingsrecht uit te oefenen.

 Nieuwsbrief

Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig. Kunt u uw e-mailadres controleren?
Er is een fout opgetreden.
Dit e-mailadres is al bij ons bekend.
Inschrijving voltooid

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen van Ekoi

Ga verder met winkelen op EKOI Racing Ga verder met winkelen op EKOI