Voorkeuren
Code VICTORYEKOI : €15 GRATIS op aankopen van €125 of meer om EKOI's overwinning in de Tour te vieren Ekoï UITVERKOOP: tot 60% korting, Beter vindt u nergens anders! Nieuwe Ekoï MAGNETIC zonnebril met beperkte oplage

Voorwaarden en bepalingen van het gebruik

Wettelijke vermeldingen

Identiteit:

De EKOI website die toegankelijk is op computer, tablet en mobiel (hierna te noemen de "Site") wordt uitgegeven en beheerd door de vennootschap JCR, SASU met een kapitaal van 9660 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1090 Avenue des Lions, CPARC D'ACTIVITÉ DU CAPITOU PRODUCTION, 3600 Fréjus, Frankrijk, ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés onder het SIRET-nummer 440 327 518 00096, en waarvan het intracommunautaire BTW-nummer FR94440327518 is.

Redacteur van de uitgave: Jean Christophe RATTEL


Contact:

Telephone: 04.94.95.25.86

E-mail : [email protected]

Host:

De Site wordt gehost door ONLINE.NET - locatie: VITRY SUR SEINE (94)

ARTICLE 1 - DOEL:

Deze AV zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsmede aan die van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, en aan alle andere toepasselijke verordeningen op dit gebied die deze op een later tijdstip zouden kunnen aanvullen of vervangen.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "GCU") regelen het gebruik van de site door elke gebruiker, natuurlijke persoon, wie hij ook is, van ten minste zestien jaar oud ("U").

Zij hebben met name tot doel de voorwaarden vast te stellen waaronder U:
- de site kunt bezoeken en doorbladeren;
- opmerkingen kunt publiceren (de "Klantenreviews") over de producten die op de site worden verkocht

Door door de site te bladeren, erkent U dat U de AVG hebt gelezen en volledig accepteert, zonder voorbehoud.

EKOI behoudt zich het recht voor de GTU's op elk moment te wijzigen

ARTICLE 2 - TOEGANG TOT DE SITE:

De site staat open voor iedere Internetgebruiker of mobinaut die voldoet aan de in artikel 1 genoemde voorwaarden, mits hij over een aansluiting op het Internet-netwerk beschikt. Algemene Verkoopvoorwaarden (GTC) te raadplegen.

ARTICLE 3 - KLANTENACCOUNT:

Met uw klantenrekening kunt u:
- uw persoonlijke gegevens en betaalmiddelen raadplegen en bijwerken;
- uw lopende bestellingen volgen en de geschiedenis van uw laatste bestellingen raadplegen;
- de aanbiedingen waarvan u profiteert raadplegen;
- uw abonnement op onze nieuwsbrief beheren.

Om uw klantenaccount aan te maken, moet u een registratieformulier invullen met uw contactgegevens (titel, achternaam, voornaam, postadres en e-mailadres, telefoon, geboortedatum), uw persoonlijke wachtwoord aanmaken en onze voorwaarden en ons beleid inzake vertrouwelijkheid accepteren.


Door verder te gaan met het aanmaken van uw klantenrekening, stemt u ermee in nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken.

Er wordt gespecificeerd dat uw identificatiegegevens (e-mailadres of klantnummer en wachtwoord) onder uw volledige verantwoordelijkheid vallen. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen, en fraude of hacking zo snel mogelijk te melden bij de klantenservice van EKOI.

Om uw klantaccount te verwijderen, wordt u verzocht contact op te nemen met de klantenservice van EKOI, overeenkomstig de bepalingen "Uw recht op toegang, wijziging en verwijdering" in het tabblad "Persoonlijke gegevens" van de site. Er wordt gespecificeerd dat EKOI ook verplicht kan worden een klantenrekening te verwijderen die geen lopende bestelling zou hebben, wegens de regelgeving in verband met persoonsgegevens.

ARTICEL 4 - KENNISGEVINGEN VAN KLANTEN:

4.1 Algemeen

EKOI heeft een systeem opgezet voor het verzamelen en publiceren van klantenbeoordelingen op de site, dat met name het volgende mogelijk maakt:

 • om andere gebruikers te helpen het beste Product te vergelijken en te kiezen;
 • om zijn aanbod aan te passen en de kwaliteit van de Producten te verbeteren.

Elke klantenbeoordeling bevat ook een waardering tussen één (1) en vijf (5) sterren. Er wordt dan een algemene beoordeling aan het betrokken produkt gegeven die overeenkomt met het rekenkundig gemiddelde van alle online klantenbeoordelingen over het betrokken produkt.

4.2 Voorwaarde

Alleen klanten die een bestelling hebben geplaatst, kunnen hun mening geven over het bestelde produkt of over de gekozen verkoper.

4.3 Identificatie van de auteur van de klantenbeoordeling

Om een Klantenreview te kunnen publiceren, moet u noodzakelijkerwijs een pseudoniem van ten minste vier (4) tekens invullen.

Uw ware identiteit en meer in het algemeen alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, mogen nooit via uw Klantenreviews worden meegedeeld. Als u dat niet doet, begrijpt u dat uw persoonlijke gegevens openbaar op de site zullen worden weergegeven en voor elke gebruiker toegankelijk zullen zijn. EKOI zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor een dergelijke verspreiding.

EKOI zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor een dergelijke verspreiding

4.4 Toegang tot beoordelingen van klanten

Het plaatsen van een Klantenrecensie gebeurt niet later dan vijf (5) werkdagen nadat u uw Klantenrecensie via het formulier hebt ingediend, behoudens moderatiebepalingen.
Klantenrecensies blijven op de site toegankelijk zolang het desbetreffende Product op de site toegankelijk is, mits er geen wijzigingen zijn in de belangrijkste kenmerken van het Product waardoor de Klantenrecensie verouderd wordt;

Door een Klantenreview te publiceren, begrijpt U en stemt U ermee in dat deze laatste (i) openbaar verspreid wordt op de site en toegankelijk is voor elke gebruiker, en eventueel voor Internetgebruikers buiten de site via verwijzing op zoekmachines en (ii) door EKOI gebruikt wordt met het oog op promotie, met om het even welk middel en op om het even welk medium, van de Producten, het Klantenreview-systeem en meer in het algemeen van de site (versturen van nieuwsbrieven, enz.).

ARTICLE 5 - VERBINTENISSEN VAN DE KLANTENWERKZAAMHEDEN:

Elke gebruiker kan via Klantenreviews kennis nemen van de beoordeling die andere gebruikers geven met betrekking tot een Product (kwaliteiten, gebreken). In dit verband verbindt U zich ertoe:

 • een Klantrecensie plaatsen die nuttig is in die zin dat ze andere gebruikers moet helpen om het beste Product te vergelijken en te kiezen, of, voor EKOI, om haar aanbod aan te passen en de kwaliteit van de Producten te verbeteren.
 • niet-misleidende en relevante informatie verstrekken, d.w.z.


- die betrekking hebben op het Product zelf (zijn eigenschappen, zijn essentiële kenmerken) en niet op de diensten in verband met het Product waarop de Klantenreview betrekking heeft, zoals levering, betaling, terugzending. Wij nodigen u uit om, indien nodig, contact op te nemen met de EKOI dienst na verkoop op het nummer 0 800 30 30 99 van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur;
- en meer in het algemeen, niet losstaand van het Product waarop de Klantenreview betrekking heeft.

geen onbegrijpelijke, onverstaanbare en/of nietszeggende taal te gebruiken of een Klantenreview te publiceren in een vreemde taal (anders dan die van de gebruikte site).

Bovendien mag de inhoud van de Klantenreview niet:

 • in strijd zijn met de geldende wetten en voorschriften;
 • in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewelddadig, haatdragend, beledigend, denigrerend, lasterlijk, vulgair ...
 • inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel recht, persoonlijkheidsrecht of enig ander recht van een derde;
 • ongepast zijn ten opzichte van een andere klantenmening of de auteur ervan;
 • persoonlijke en/of gevoelige gegevens bevatten;
 • hypertextlinks bevatten;
 • van reclamekarakter zijn of een ander bedrijf vermelden;
 • bevatten computervirussen, spyware, malware ...

ARTICLE 6 - BEPALING VAN KLANTENBESPREKING

EKOI voert moderatie uit. Dit betekent dat de klantenbeoordelingen eerst worden geëvalueerd en dan op de site online worden gezet.

Zo behoudt EKOI zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke Klantenreview te verwijderen die specifiek in strijd is met de bepalingen van Artikel 5 en meer in het algemeen deze TOU en/of de Franse en Europese wet.

De moderatie wordt zonder onderscheid uitgevoerd op alle klantenrecensies, ongeacht hun inhoud, en niet later dan vijf (5) werkdagen na de indiening van de klantenrecensie.

In het geval dat uw klantenbeoordeling niet gepubliceerd wordt, krijgt u de kans om een nieuwe klantenbeoordeling te schrijven over het betreffende Product of de betreffende Verkoper, indien van toepassing, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Er wordt gespecificeerd dat EKOI een recht van antwoord heeft met betrekking tot de gepubliceerde Klantenrecensies. EKOI kan ook contact met u opnemen na het schrijven van een Klantenreview in het kader van haar klantenbeheer follow-up.

ARTICLE 7 - MELDING VAN MISBRUIK

U kunt te allen tijde een Klantrecensie die inbreuk maakt op uw rechten en/of de TOS schendt, aan ons melden door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Indien nodig zal de klantenbeoordeling tijdelijk van de site verwijderd worden, tot ze verder geverifieerd is door ons moderatieteam.

ARTICLE 8 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deze GTU's zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsmede aan die van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, en alle andere toepasselijke verordeningen op dit gebied die deze op een later tijdstip kunnen aanvullen of vervangen.

De persoonlijke informatie en gegevens betreffende de Klant zijn noodzakelijk voor het beheer van zijn bestellingen en voor de commerciële betrekkingen tussen JCR en de Klant. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Creditcardgegevens, IP-adres. Zonder dergelijke informatie zal JCR zijn dienst niet kunnen verlenen. Deze informatie kan worden doorgegeven aan bedrijven die aan deze relatie bijdragen, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.

Deze informatie en gegevens worden bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Het kan door JCR gebruikt worden om de Klant promotionele aanbiedingen te sturen, voor statistische en fraudebestrijdingsdoeleinden, voor het legitieme belang van commerciële ontwikkeling, technische verbetering van haar systemen en kennis van haar Klanten en, tenslotte, indien van toepassing met toestemming van de Klant, om diensten te personaliseren, met name door middel van reclame. Afhankelijk van de keuzes die de Klant maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn account, zal hij dus waarschijnlijk aanbiedingen van JCR ontvangen.

De klant heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven voor de JCR nieuwsbrieven, hetzij door te klikken op de link die in alle e-mails aanwezig is, hetzij door contact op te nemen met de klantendienst.

De klant kan zijn persoonlijke gegevens ook raadplegen en wijzigen in zijn klantenruimte.

De klant heeft recht op toegang, wijziging, verzet, overdraagbaarheid, beperking en verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van zijn persoonlijke gegevens in geval van overlijden, die hij per gewone post aan JCR stuurt, en door zijn identiteit te bewijzen:

JCR Company
1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Frankrijk

Voor meer informatie kunt u terecht op de Persoonsgegevensbescherming

ARTICEL 9 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site, zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien. Evenzo zijn de handelsmerken, logo's, ontwerpen en modellen die op de site voorkomen het exclusieve eigendom van EKOI. De openbaarmaking ervan mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of een gebruiksrecht voor de genoemde merken en onderscheidende elementen die door het auteursrecht worden beschermd. Daarom mogen ze niet gebruikt worden op straffe van overtreding.


Dus mag geen enkel document van de site worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, doorgegeven of verspreid, op welke manier dan ook.


U mag echter één kopie van de documenten op een computer downloaden, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de daarin opgenomen informatie niet wijzigt en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor enig ander doel vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van EKOI.


Als U een persoonlijke website hebt en voor persoonlijk gebruik op uw website een eenvoudige link wilt plaatsen die rechtstreeks naar de startpagina van de site verwijst, moet U verplicht toestemming vragen aan het bedrijf EKOI. Dit zal in geen geval een impliciete affiliatie-overeenkomst zijn.

De link zal voor geen enkel ander doel gebruikt worden


Daarentegen is elke hypertext-link die naar de site verwijst en de techniek van framing of in-line linking gebruikt, formeel verboden. In ieder geval moet elke link verwijderd worden op eenvoudig verzoek van EKOI.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

EKOI verbindt zich ertoe de goede werking van de site te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet-netwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.


EKOI zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat Klantrecensies die in strijd zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen en meer in het algemeen met deze GTU's, op de site toegankelijk zijn. De Klantrecensies worden gepubliceerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun auteurs; EKOI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inhoud waarvan het niet de auteur is.

ARTICEL 11 - GESCHILLEN

De GTU zijn onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechter in geval van een geschil is die van de woonplaats van de gedaagde.

De AVTU zijn onderworpen aan het Franse recht


De site voldoet aan de Franse wetgeving, en in geen geval geeft EKOI enige garantie van overeenstemming met de lokale wetgeving die op U van toepassing zou zijn, zodra U de site vanuit andere landen bezoekt.

 Nieuwsbrief

Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig. Kunt u uw e-mailadres controleren?
Er is een fout opgetreden.
Dit e-mailadres is al bij ons bekend.
Inschrijving voltooid

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen van Ekoi

Ga verder met winkelen op EKOI Racing Ga verder met winkelen op EKOI