Dostosować mój produkt

Twoja waga : 75 kg

Żel skóra
gęstość 65

Żel skóra
gęstość 85

Żel skóra
gęstość 120

SPODENKI
0
0
0
0
-10
-10
0
0
0
0
0
0

PRO GEL MEMORY

00.00 €
00.00 €

Przekaż nam swoje wrażenia
Podziel się tą stroną
Partager ma configuration
Consigne de récupération de lien

Nowa koncepcja spodenek: model EKOI PRO GEL MEMORY Wybierz odpowiedni? wk?adk? GEL do swojej wagi. Wspó?czesne rowery szosowe s? coraz bardziej sztywne, siode?ka coraz bardziej lekkie, a wiejskie lub górskie trasy na których je?dzimy s? czasem w z?ym stanie. Je?li je?dzisz od czasu do czasu, 2 lub 3 dni z kolei, zapewne odczuwasz dyskomfort w okolicach ko?ci kulszowych po 2 lub 3 dniu, 75% kolarzy trenuj?cych 2 do 3 razy tygodniowo skar?y si? na problemy z plecami... To cz??ciowo z tego powodu firma EKOI stworzy?a wy??cznie swoj?, now? koncepcj?: Spodenki EKOI PRO GEL MEMORY z wk?adkami ?ELOWYMI o specyficznie dostosowuj?cej si? g?sto?ci, zapami?tuj?cej kszta?t. G?sto?? ?ELU zmienia si? w zale?no?ci od twojej wagi zapewniaj?c komfort "na miar?". Stopie? amortyzacji dostosowuje si? ewidentnie do twojej wagi: Wk?adki ?ELOWE zapami?tuj?ce kszta?t zosta?y zaprojektowane wed?ug wagi u?ytkownika, aby amortyzowa? wibracje i mikro uderzenia w okolicach ko?ci kulszowych i kroku, a w relacji d?ugoterminowej g?sto?? ?elu z czasem nie ulega zmianie. Nasz ?EL zapami?tuj?cy kszta?t zachowuje swoja elastyczno?? i w?a?ciwo?ci w czasie. EKOI oferuje 3 rodzaje wk?adek w zale?no?ci od twojej wagi: - GEL MEMORY 65 NIEBIESKA: zakres wagi od < do 70 kg- GEL MEMORY 85 ZIELONA: zakres wagi od 71 do 77 kg- GEL MEMORY 120 ?Ó?TA: zakres wagi od > do 78 kg Perfekcyjne dopasowanie dzi?ki koncepcji zapami?tuj?cej kszta?t. G?sto?? ?ELU zapami?tuj?cego kszta?t zapewnia bardzo wygodne siedzenie ju? przy 1-szej je?dzie i to d?ugoterminowo. ?EL dopasowuje si? do twojej budowy anatomicznej rozk?adaj?c nacisk na miejsca uderze? i wspomagaj?c jednocze?nie przep?yw krwi. ?EL o jako?ci medycznej: Nasz ?el ze wzgl?du na swój wyj?tkowy sk?ad nie b?dzie si? marszczy? ani twardnie? zachowuj?c d?ugoterminowo swoje komfortowe w?a?ciwo?ci. Spr??ysto?? wk?adki, niezale?nie od g?sto?ci ?ELU: Wk?adka jest elastyczna i dostosowuje si? do ruchów podczas peda?owania oraz do kszta?tu siode?ka. Wk?adki GEL MEMORY posiadaj? pow?ok? antybakteryjn? zapewniaj?c? optymaln? higien?, nawet po wielu godzinach jazdy rowerowej w ekstremalnych warunkach. Regulacja wilgoci i eliminacja potu: Ca?o?? wk?adki jest pokryta mikrootworami i termoregulacyjnymi kanalikami wentylacyjnymi umo?liwiaj?cymi przep?yw powietrza i eliminacj? potu. MADE IN ITALY: Nasze wk?adki GEL MEMORY zosta?y zaprojektowane i wyprodukowane we W?oszech, poniewa? W?osi posiadaj? niezrównan? wiedz? w tej dziedzinie. SPODENKI EKOI PROGELMEMORY: Zalety: - Wk?adki ?ELOWE "na miar?", dostosowane do twojej wagi - ?el zapami?tuj?cy kszta?ty - Komfort i w?a?ciwo?ci wk?adek ?ELOWYCH (poch?anianie mikro-urazów) - Nowy fason spodenek o ergonomicznej koncepcji - Lycra 210 gr. gofrowana (odporna i estetyczna) - 6cm, elastyczne paski z silikonem. Zastosowanie: optymalny komfort na SZOSIE lub MTB. Charakterystyka: - Nowy, ergonomiczny i wyprofilowany fason, - Wk?adka GEL MEMORY na wymiar, zapami?tuj?ca kszta?ty, - Mi?kkie i przewiewne rami?czka z tkaniny mesh SYDER przechodz?ce pomi?dzy ?opatkami, - Przód z siateczki mesh u?atwiaj?cy oddawanie moczu, Sk?ad: - Lycra Sport 210 gr.- 80% poliester sport i 20% lycra Xtra made in Italy. 5 Rozmiarów: S/M/L/XL i XXL. Zalecenia dotycz?ce prania: - Pra? w pralce w temp. 30°C - NIE SUSZY? W SUSZARCE, NIE PRASOWA?.- Najlepiej pra? w bia?ym woreczku do prania, aby zachowa? kolory i unikn?? ocierania o inne tekstylia, które mog? uszkodzi? tkaniny (np.: rzep, którego obecno?? dzia?a niszcz?co na lycr?). Dostarczany w Walcowatym futerale:

SPODENKI PRO GEL MEMORY WagaS < 60 kgM 61 - 70 kgL 71 - 77 kgXL 78 - 85 kg2XL 86 - 93 kg
Dodaj mój komentarz
1 2 3 4 5